Plaagdiermanagement nieuwe stijl combineert monitoring en preventie

De meest complete range producten voor plaagdiermanagement

Plaagdiermanagement nieuwe stijl is de optelsom van traditioneel vakmanschap en moderne technologie. Met onze technologie ondersteunen wij PCO’s én hun klanten. Het resultaat: meer vangsten en meer hoogwaardige visuele inspecties zonder stijging van de kosten.

Alle betrokken partijen werken efficiënt samen door onze intelligente sensoren en praktische software. U grijpt sneller in bij overlast en werkt tegelijkertijd aan duurzame bestrijding van ratten en muizen.

Monitoring en preventie draaien allebei om actuele data

Efficiënt en intensief plaagdiermanagement kan niet langer zonder de actuele data van sensoren op locatie. De basis voor elke plaagdierbestrijder:

 1. Direct ingrijpen bij een melding
 2. Meer tijd voor visuele inspecties
 3. Trendcijfers voor beleid op lange termijn

Het concept van PestWatcher maakt dit mogelijk met behoud van vrijheid voor de professionele plaagdierbestrijder.

monitoring en preventie plaagdiermanagement

Monitoring en preventie van plaagdieroverlast. Meten is weten

 • Weten wat er speelt
 • Weten wat u heeft afgesproken
 • Weten wat er gedaan moet worden
 • Weten wat de resultaten zijn
Software voor plaagdiermanagement

MyPestWatcher

MyPestWatcher is het stuwende hart van uw plaagdiermanagement. Het is de bron waar u alle plaagdieractiviteiten monitort. En u vindt er ook de taken terug die u (of een partner) moet uitvoeren in het kader van de preventie. Het dashboard van MyPestWatcher kunt u overal bekijken op een smartphone, tablet of computer. U heeft 24/7 inzicht in de status van plaagdieractiviteiten en aanverwante zaken.

MyPestWatcher helpt u deze zaken onder controle te krijgen en te houden. Met realtime data van alle locaties ondersteunt u ingrijpen op de korte termijn met beleid op de lange termijn.

Hardware voor monitoring plaagdiermanagement

Monitoring plaagdiermanagement

Visuele inspecties blijven onmisbaar voor intensieve bestrijding van plaagdieractiviteiten. Dat verandert niet. Wat wel verandert is dat u nu over veel meer en vooral actuele data beschikt. Die gebruikt u om uw visuele inspecties te ondersteunen én om tussentijds te kunnen ingrijpen als de situatie daarom vraagt. Denkt u dan aan:

 • een melding van een vangst in klemval of andere val
 • plaagdierbewegingen in slecht bereikbare ruimtes
 • snelle afname van het gewicht van lokstof of gif
 • een deur die (te) lang open staat door laks gedrag of een mankement aan slot of dranger
 • de temperatuur van een gekoelde ruimte die te hoog dreigt te worden

Met deze kennis kunt u direct actie ondernemen. De actuele data onderbouwen uw ingrijpen.

Softwaremodules preventief plaagdiermanagement

Preventie plaagdiermanagement

Naast de actuele monitoring van locaties, voert u een beleid om overlast en plaagdieractiviteiten duurzaam te bestrijden. De nieuwe wetgeving voor plaagdierbestrijding stelt hele andere eisen aan plaagdiermanagement. U moet kunnen aantonen dat u er serieus werk van maakt, dat u een plan van aanpak heeft en dat preventie bij u voorop staat. Pas dan mag u vallen inzetten en alleen in uiterste noodzaak mag u gif gebruiken voor bestrijding.

Wij helpen u met preventie met speciale softwaremodules voor:

Preventie start met een gedegen risico-analyse en een plan van aanpak met concrete aanbevelingen voor uw klanten. Inspecties helpen de voortgang volledig vast te leggen en zo nodig aanvullende acties te ondernemen. De hiervoor belangrijke documenten en correspondentie legt u vast in het digitale archief. Met deze maatregelen weet u zeker dat u voldoet aan de nieuwe wetgeving.

Plaagdiermanagement voor Pest Control Organisaties

Voor Pest Control Organisaties (PCO’s) is PestWatcher dé kans om binnen de beschikbare tijd met meer klanten samen te werken. Fysieke bezoeken aan de locatie vinden veel efficiënter plaats, waardoor zij in dezelfde tijd veel meer kunnen doen. Met name hoogwaardige visuele inspecties, die wij ondersteunen met speciale software voor op uw smartphone of tablet.

Word partner en profiteer
Samenwerken met uw klanten is één. Partner worden van PestWatcher is twee. Neem vandaag nog contact op. Profileer u als PestWatcher-expert en profiteer van de vele voordelen die PestWatcher biedt.

Samenwerking tussen de PCO en zijn klanten

PestWatcher is ontstaan vanuit de visie om PCO’s en hun klanten mee te laten profiteren van de nieuwste ontwikkelingen. Wij geloven in samenwerking binnen de hele keten van plaagdiermanagement. U boekt progressie op vele terreinen:

 • Data plaagdieren (omvang, overlast) eenvoudig delen
 • Reactief handelen bij een vangst
 • Agenda’s delen en de planning afstemmen
 • Rapportages opstellen
 • Evalueren van het Plan van Aanpak
 • Terugdringen van toxide bestrijdingsmiddelen
 • Voldoen aan het IPM-protocol

De meest complete range producten voor plaagdiermanagement